Podología pediàtrica

Els problemes podològics tenen, per descomptat, millor pronòstic si són tractats durant la nostra infància. No hem d’oblidar que el nen està en una fase de desenvolupament, creixement i formació, i per tant, les alteracions que pugui presentar es poden consolidar en aquesta fase per fer-se permanents en la fase adulta.

Tampoc cal oblidar que molts problemes de peus tenen afectació en altres zones del nostre cos i que una bona elecció del calçat és important en el desenvolupament del nen.

A la podologia pediàtrica es realitzen exploracions exhaustives, estudis biomecànics i si cal.