Podología esportiva

Igual que es fa un reconeixement mèdic abans de reiniciar qualsevol activitat esportiva, també s’ha de fer un estudi biomecànic del comportament del peu en estàtica i dinàmica.

La nostra exploració biomecànica es basa en la realització d’una història clínica rigorosa i una sèrie de maniobres exploratòries de la mobilitat de les diferents articulacions en repòs i en moviment, ajudat de l’última tecnologia, ens donaran com a resultat un diagnòstic podològic i la necessitat o no d’instaurar un tractament ortopodològic.

També assessorem a l’esportista pel que fa al calçat òptim i la necessitat o no d’usar suports plantars, per tal de disminuir la incidència de les lesions i optimitzar el rendiment esportiu.

Aquest tipus de serveis és especialment interessant per als corredors, ja que el tipus de trepitjada que es tingui en córrer determinarà si calen unes plantilles.