Plantilles personalitzades

Per a l’obtenció d’un bon diagnòstic podològic és important diferenciar entre morfologia i funcions del peu i del cos.

En l’estudi estàtic i dinàmic clínic detectarem les anomalies i disfuncions del suport i la deambulació del pacient.

De quins materials estan fetes les plantilles?

La duresa de la plantilla dependrà directament de l’objectiu a aconseguir amb el tractament, activitat del pacient, patologia i edat

Els materials utilitzats són molt diversos, els més utilitzats són el Polipropilè, fibra de carboni i EVA